Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Pitopalvelu J. Sojakka, y-tunnus 1928855-0, Laukaa

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jaana Sojakka, jaana@pitopalvelusojakka.fi.www32.zoner-asiakas.fi, puh 050 578 0660

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä sekä nettisivujen yhteydenottolomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisille yhteistyökumppaneille mikäli se on välttämätöntä palvelun tuottamiseksi. Yhteistyökumppaneilta edellytetään sitoutumista yrityksen tietosuojakäytänteisiin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot säilytetään Pitopalvelu J. Sojakan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. vahvat salasanat sekä salatut verkkoyhteydet.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.